• Hoofdstraat 91 - 6436CD - Amstenrade
  • Ma.- Vrij.: 08.00 tot 18.00 uur
Hoe kan ik u helpen?

Duurzame inzetbaarheid

Verduurzamen van je eigen (bedrijf) gezondheid

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is niet alleen wat vanuit de werkgever maar ook vanuit de medewerker. Samen dragen ze de verantwoordelijkheid om onder optimale werkomstandigheden te werken aan een goede bedrijfscultuur. De aanpak van de duurzame inzetbaarheid is niet universeel. Er liggen andere uitdagingen en andere prioriteiten op het bordje. Samen kijken we wat de doelen zijn en hoe deze het beste te bereiken zijn.
Een geschetst voorbeeld: Een gesprek met directie / HR gevolgd door een gesprek met de leidinggevende. Workshops voor de medewerkers, inventarisatie van hun persoonlijke duurzaamheid en behoefte. Gevolgd door een terugkoppeling en het starten van individuele trajecten.

Het woord Duurzame inzetbaarheid komt steeds vaker op het bedrijfsbordje te liggen. Hoe kun je je medewerkers motiveren en hoe belastbaar zijn de medewerkers. Hoe kun je er voor zorgen dat de medewerkers op hun pensioengerechtigde leeftijd nog kunnen genieten van hun leven.

Duurzame inzetbaarheid is dus niet alleen een medische aangelegenheid. Nee het is veel meer het draait om de individu hoe lekkerder de medewerker in zijn vel zit hoe beter dit is voor het bedrijf.

Welke thema's?

De thema's die tijdens de duurzame inzetbaarheidstraining aanbod kunnen komen zijn: