Voor wie?

Heb je al van alles geprobeerd maar lukt het niet om je doel te behalen, of dit nu op op sportief vlak is, voor gewicht afname of gewicht toename. In het persoonlijke traject gaan we 3, 6 of 12 maanden intensief samenwerken en gaan we samen er voor zorgen dat het beoogde doel behaald kan worden.

Kennismakingsgesprek (15 min)

De eerste stap richting de persoonlijke begeleiding en een voedingsschema op maat is een intakegesprek. Dit gesprek kan telefonisch, op locatie of bij de Sportvoedingscoach in Parkstad plaatsvinden. Je wordt vooraf geïnformeerd wat de mogelijkheden zijn en jij vertelt wat je verwachtingen zijn. Naar aanleiding van dit gesprek kun je beslissen of mijn werkwijze je aanspreek en kunnen we een afspraak maken voor een intake gesprek.

Intakegesprek (60 min)

Het intakegesprek is bedoeld om je beter te leren kennen en om je wensen en doelen helder te krijgen. Daarnaast zullen we je huidige voeding- en beweegpatroon bespreken en zal ik je voor het eerst meten en wegen (uitkleden is niet nodig). Er wordt gekeken naar je huidige levensstijl en wat de realistische doelen zijn op de korte, midden en lange termijn. Er wordt samen met jou een plan gemaakt om je doel(en) te bereiken.

Daarnaast zal ik je vragen een voedingsdagboek bij te gaan houden om mij een beter inzicht te geven in je huidige voedingspatroon. Aan de hand van dit voedingsdagboek maak ik een voedingsanalyse, die we in het vervolgconsult zullen bespreken.

Vervolgconsult (60-90 min)

Naar aanleiding van het door jou ingevulde voedingsdagboek en alle gegevens uit het intakegesprek maak ik een persoonlijke voedingsanalyse en bereken ik jouw persoonlijke energiebehoefte. Op basis hiervan krijg je tijdens dit gesprek een persoonlijk voedingsadvies op maat, een beweegadvies en een voorbeeldmenu.

Coaching (30-45 min)

Tijdens het persoonlijke gesprek bespreken we de ervaringen van de voorgaande weken. We kijken of de doelstelling behaald is en wat er veranderd/verbeterd moet worden. De nadruk ligt bij een verandering/verbetering in het eet -en drinkpatroon en er wordt gekeken hoe actief je bent ten opzichte van je oude levensstijl, daar waar nodig is worden deze stijl en/of actie aangepast. Er wordt ook aandacht besteed aan de bekende valkuilen en we geven je tips hoe je hier mee om moet gaan. Het coachen gebeurt bij voorkeur op een vertrouwde locatie, die in overleg met jou wordt gekozen.

Overige informatie

De persoonlijke gegevens en gesprekken worden uiteraard als strikt vertrouwelijk behandeld.

Planningsoverzicht In  maanden

Dit persoonlijke traject omvat 6, 11 of 19 afspraken, inclusief het intakegesprek. Voor thuis krijg je een persoonlijke map mee met diversen informatie en opdrachten die goed van pas kunnen komen. Indien gewenst, vindt iedere afspraak een bodymeting plaats. Voor deze meting wordt niks extra’s betaald. Tussentijds coaching per e-mail of telefonisch is mogelijk.

Afsprakenschema bij een 3 maanden traject:

Week 1 = intake (60-90 minuten)

Week 2 = Vervolgconsult (60-90 minuten)

Week 4-6-9-12 = coaching (30-45 minuten)

Kosten voor dit persoonlijke traject:

Prijs op aanvraag

Betaling:

U ontvangt de factuur bij het vervolgconsult, wanneer u in meerdere keren wenst te betalen dient u dit in het intake gesprek aan te geven.